ביטוח חיים – פיצויי

ביטוח חיים הוא ביטוח מפני מקרי מוות בטרם עת ומטרתו להבטיח פרנסה למוטביו של המבוטח. המבוטח רוכש ביטוח שהוא פיצוי חד פעמי בגובה המוגדר בפוליסה ואשר עבורו ישלם המבוטח פרמיה חודשית. לא קיימת הגבלת סכום על גובה הפיצוי והמגבלה היחידה היא יכולתו של המבוטח לשלם את הפרמיות. ניתן לבטח ביותר מפוליסת ביטוח חיים אחת ובמקרה מוות ניתן לתבוע את כל פוליסות הביטוח.

 

מוטבים

את מוטביו מציין המבוטח על גבי הפוליסה וביכולתו לשנותם מעת לעת. כך אם השתנה מצבו המשפחתי, קרי, נישא, התגרש או שנולדו לו ילדים יוכל המבוטח לשנות את רשימת המוטבים ואף מומלץ שיעשה כך. בדרך זו ימנעו מצבים בהם כספי הפוליסה יועברו לאדם הלא נכון.

הצהרת בריאות

בכל פוליסת ביטוח חיים יידרש המבוטח לחתום על הצהרת בריאות. הצהרה זו מטרתה להראות תמונה מדוייקת של מצבו הבריאותי של המבוטח ויש לוודא כי כל המידע שמולא בטופס ההצהרה מדוייק ונכון. אי הדיוק הקטן ביותר עשוי לגרום להתנערות חברת הביטוח מתשלום כספי הפוליסה בבואם של המוטבים לממשה. כמו כן, יידרש המבוטח לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית לטובת חברת הביטוח. לאור החשיבות הרבה במילוי מדוייק של הצהרת הבריאות מומלץ להיעזר בגורם מקצועי בעת מילוי ההצהרה.

התיישנות תביעה לתגמולי ביטוח חיים

בשונה מתביעות נזיקין, בתביעות ביטוח בכלל ותביעות מימוש ביטוח חיים בפרט, פרק הזמן בו מתיישנת התביעה הוא שלוש שנים מ"מקרה הביטוח", כלומר מות המבוטח. לפיכך קיימת חשיבות עליונה לאיסוף המסמכים ולהגשת תביעה. מו"מ אשר מתנהל אל מול חברת הביטוח אינו מעכב את תקופת ההתיישנות ולמעשה רק הגשת תביעה עוצרת את שעון ההתיישנות.

ביטול פוליסת הביטוח

את פוליסת ביטוח החיים יכול המבוטח לבטל בכל עת כל שעליו לעשות הוא לשלוח הודעה בכתב לחברת הביטוח במסגרת התנאים הקבועים לכך בפוליסה.
ביטול הפוליסה על ידי חברת הביטוח יכול להיעשות רק במקרה בה הייתה הפרת גילוי עניין מהותי כגון הימנעות מהצהרה על מצב רפואי קודם, מקרה אשר מאפשר לחברת הביטוח לבטל תוך שלוש שנים את הביטוח אלא אם קיימת כוונת מרמה. במקרה זה זכות הביטול אינה מוגבלת.

אי תשלום פרמיית הביטוח גם לאחר שתי דרישות תשלום לפי מועדים הקבועים בחוק עשוי לגרום לביטול מרכיב הריסק בביטוח.

 

המומחי מבית פסגות יכולים לעזור לך

במשרדינו מומחים לייצוג מול חברות הביטוח והביטוח הלאומי. נשמח לסייע לך בייעוץ וייצוג.

פרטי התקשרות

טלפון

053-6766766

דואר אלקרוני

משרדים

רח' זבוטינסקי 35
רמת גן

צור קשר